Novac.ba | Homepage

UniCredit Bank d.d. Mostar Student

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
1.5 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 1.5 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge: U okviru Student paketa dobijate : Studentski račun, Maestro kartica, SMS usluga, Mobilno bankarstvo (usluga m-ba), Trajni nalog, 24 PLUS štedni proizvod - više kamatne stope na vašu štednju na 24 mjeseca
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: