Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
1 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 1 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući račun je račun fizičkog lica otvoren u Banci na osnovu Ugovora zaključenog između Banke i Vlasnika računa, koji je po pravilu pasivan račun, a pod posebno dogovorenim uslovima stanje tekućeg računa može biti i aktivno (limiti prekoračenja)
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Otvaranje računa na ime punoljetnog lica državljanina BiH - rezidenta vrši se na osnovu ličnog zahtjeva klijenta uz obavezno dostavljanje sljedeće dokumentacije:

 • Zahtjev za otvaranje računa,
 • Kopije identifikacionog dokumenta
 • Kopije ili original prijava mjesta boravka ne starija od 6 mjeseci (eventualno i računih komunalnih usluga) za podnosioca zahtjeva
 • Otvaranje računa na ime maloljetnog lica od strane zakonskog zastupnika vrši se na osnovu ličnog zahtjeva zakonskog zastupnika. Zakonskim zastupnikom se smatra jedan od roditelja maloljetnog lica i srodstvo se dokazuje na osnovu rodnog lista maloljetnog lica. Prilikom otvaranja računa na ime maloljetnog lica od strane zakonskog zastupnika potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Kopija ili original rodni list maloljetnog lica
 • Kopija identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika
 • Kopija ili original prijava mjesta boravka ne starija od 6 mjeseci (eventualno i račun komunalnih usluga) za zakonskog zastupnika.
 • Otvaranje računa na ime lica pod starateljstvom od strane staratelja se vrši na osnovu ličnog zahtjeva staratelja. Starateljstvo se u slučaju otvaranja računa na ime lica pod starateljstvom(kada treća lica koja nisu roditelji imaju starateljstvo ili kada se radi o starateljstvu nad punoljetnim licem) mora dokumentovati zvaničnim rješenjem nadležnog suda ili starateljskog organa. Dokumentaciju potrebnu za otvaranje računa na ime lica pod starateljstvom čini:

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Kopija ili original Rješenje starateljskog organa
 • Kopija ili original rodni list maloljetnog lica ako je lice pod starateljstvom maloljetno ili identifikacioni dokument ukoliko je lice pod starateljstvom punoljetno
 • Kopija identifikacionog dokumenta staratelja
 • Kopija ili original prijava mjesta boravka ne starija od 6 mjeseci(eventualno i račun komunalnih usluga) za lice pod starateljstvom ako je punoljetno i za staratelja.
 • Otvaranje računa na ime školskih/razrednih zajednica u svrhu finansiranja planiranih aktivnosti (ekskurzije, izleti i sl.) moguće je uz obavezno dostavljanje sljedeće dokumentacije

 • Zahtjeva za otvaranje računa
 • Odluka ili Zapisnik o otvaranju računa školske/razredne zajednice u kojoj je navedeno lice(a) ovlaštena za raspolaganje sredstvima računa.
 • Kopija identifikacionog dokumenta ovlaštenog lica za raspolaganje sredstvima
 • Kopija ili original prijava mjesta boravka ne starija od 6 mjeseci(eventualno i račun komunalnih usluga) za ovlaštena lica.
 • Za otvaranje računa nerezidenta obavezna je sljedeća dokumentacija:

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Pasoš zemlje nerezidenta - na uvid i kopija pasoša. Prevod pasoša od strane sudskog tumača i ovjera je potrebna ukoliko se radi o dokumentu čije rubrike i podaci nisu navedeni na latiničnom ili ćiriličnom pismu.
 • Kopija prijave prebivališta u BiH izdata od strane MUP-a.
 • Posebne usluge:
 • do 100% visine redovnih mjesečnih primanja odobrava se poslije uplate dva uzastopna i redovna mjesečna priliva. Iznos na koji se odobrava prekoračenje je prosječno primanje na tekući račun u posljednja 2 mjeseca.
 • do 200% visine redovnih mjesečnih primanja odobrava se na zahtjev klijenta uz obaveznu provjeru kreditne istorije, boniteta firme zaposlenja, visine plate, ukupne zaduženosti i dr. elemenata, takođe poslije uplate dva uzastopna i redovna mjesečna priliva.
 • do 300% visine redovnih mjesečnih primanja odobrava se na zahtjev klijenta samo za prvoklasne klijente, odnosno zaposlenike firmi sa kojima Banka ima poseban dogovor.