Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući račun BBI je poslovni račun koji se otvara Vlasniku radi primanja uplata i obavljanja isplata u granicama raspoloživih sredstava na računu i odobrenog dopuštenog prekoračenja.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: BBI SMS usluga vlasnicima tekućeg računa omogućava uvid u stanje i promjene na računu putem mobitela, primanjem SMS poruke.