Novac.ba | Homepage

Studentski račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući račun je primarni poslovni račun koji koriste fizička lica. Služi za primanje uplata, te za isplate u KM ili u drugim valutama (ako ste u inostranstvu), a na osnovu raspoloživih sredstava na računu.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Na osnovu predočenja lične karte, CIPS prijavnice i indeksa možete otvoriti studentski račun i steći pravo korištenja usluga Banke vezanih za ovaj vid računa.
Posebne usluge:
  • Sigurnije i jednostavnije upravljanje finansijama koristeći VISA Electron karticu
  • Mogućnost plaćanja putem trajnog naloga
  • Korištenje široke mreže bankomata u zemlji i u inostranstvu
  • Slanje izvoda na e-mail
  • Uplata na studentski račun je bez provizije ukoliko se vrši u jednoj od naših poslovnica
  • Plaćanje u trgovinama putem POS uređaja
  • Dostupnost sredstava na računu 24 sata na dan, 365 dana u godini, neovisno o radu poslovnica Banke
  • Sigurnost transakcija, brzina i potpuna diskrecija