Novac.ba | Homepage

IN paket Standard

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
20 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 20 KM
O računu:
Dodatne usluge:
  • tekući račun
  • Visa Inspire debitna kartica
  • SMS usluga
  • Potrebna dokumentacija:
    Posebne usluge: