Novac.ba | Homepage

IN paket Premium

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
20 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 20 KM
O računu:
Dodatne usluge:
 • tekući račun
 • Visa Inspire debitna kartica
 • kreditna kartica (MasterCard ili Visa Charge)
 • American Express Card i American Express Gold Card
 • SMS usluga
 • ELBA usluga
 • m - Intesa usluga
 • dopušteno prekoračenje (redovno + dodatno) do maksimalno 20.000KM
 • životno osiguranje
 • asistencija Intesa Sanpaolo Banke/pomoć na cesti
 • niže naknade za bezgotovinsko plaćanje
 • Potrebna dokumentacija:
  Posebne usluge: Životno osiguranje jamči izmirenje duga eventualno utrošenog prekoračenja po tekućem računu i/ili limitu kreditnih kartica, maksimalno do iznosa od KM 5.000,00, kao i osiguranje prilikom online kupovine u iznosu KM 500,00.