Novac.ba | Homepage

Žiro računi

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Žiro-računi su namjenjeni onima koji ostvaruju vandredne prihode. Procedura otvaranja računa je brza i jednostavna .
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Ovjerena kopija lične karte
  • kopija CIPS-a
  • Posebne usluge: