Novac.ba | Homepage

Tekući računi

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući računi namjenjeni su onima koji imaju redovna primanja. Procedura otvaranja računa je brza i jednostavna, bez naknade.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Kopija lične karte
  • Kopija CIPS-a
  • Posebne usluge: