Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući račun se otvara na osnovu ugovora u pisanom obliku zaključenog s klijentom koji osigurava redovan ili povremeni priliv sredstava.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Kopija LK
  • Kopija CIPS prijave
  • Posebne usluge: