Novac.ba | Homepage

Tekući računi

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
1 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 1 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Ovjerena kopija LK
  • Potvrda o prijavi prebivališta za rezidente BiH, ili pasoša i potvrda o prijavi boravišta za nerezidente.
  • Posebne usluge: Otvaranjem tekućeg računa u bilo kojoj od poslovnih jedinica naše mreže filijala u cijeloj zemlji, domaća i strana fizička lica mogu lako postati klijent ProCredit Bank. Kako bi podržali naše klijente sa najfleksibilnijim rješenjima, nudimo mogućnosti KM, USD i EUR tekućih računa.