Novac.ba | Homepage

Žiro račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Žiro račun je poseban poslovni račun koji mogu otvoriti punoljetna fizička lica, rezidenti - za potrebe tekućeg poslovanja, koje podliježe nadzoru po osnovu fiskalnih obaveza. Žiro račun se može otvoriti samo u domicilnoj valuti (BAM).
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Zahtjev za otvaranje računa
  • Fotokopija lične karte i CIPS prijava mjesta boravka ne starija od 6 mjeseci
  • Posebne usluge: