Novac.ba | Homepage

VIP Paket

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: VIP Paket je idealan set proizvoda i usluga za menadžere koji žele brzinu, sigurnost i fl eksibilnost u obavljanju svojih transakcija.
Dodatne usluge: Neki od proizvoda i usluga koji Vas očekuju u Sparkasse paketima:

 • tekući račun
 • debitna kartica Visa/Maestro/Visa Bussines za VIP paket,
 • dozvoljeno prekoračenje,
 • bezgotovinski kredit na bankomatu,
 • kreditna kartica Visa Classic,
 • MasterCard Shop&Fun kartica za plaćanje na rate,
 • SMS Info,
 • Internet bankarstvo,
 • trajni nalozi,
 • popusti na naknade za obradu kredita, i još mnogo toga!
 • Potrebna dokumentacija:
  Posebne usluge: