Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući račun je osnovni račun u domaćoj valuti na kojem držite svoja novčana sredstava kojima se imate potrebu svakodnevno koristiti.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

  • kopija osobne iskaznice,
  • original ili ovjerena kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a (obrazac PBA3).
  • Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

  • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela,
  • radna dozvola,
  • potvrda/uvjerenje o zaposlenju,
  • potvrda o privremenom boravku nerezidenta,
  • Posebne usluge: