Novac.ba | Homepage

Devizni račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Devizni račun je račun na kojem držite svoja sredstva u stranima valutama.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

  • kopija osobne iskaznice,
  • original ili ovjerena kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a (obrazac PBA3).
  • Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

  • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela.
  • Izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa.
  • Posebne usluge: