Novac.ba | Homepage

Žiro račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Poseban račun fizičkih osoba za potrebe usmjeravanja prihoda ostvarenih od:

 • ugovora o djelu, provizije,
 • honorarnog ili dopunskog rada,
 • autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja,
 • dobitaka od igara na sreću i drugih propisanih osnova,
 • izdavanja u najam ili zakupa zgrada i drugih nekretnina,
 • drugih propisanih osnova.
 • Dodatne usluge:
  Potrebna dokumentacija: Za domaće fizičke osobe (rezidenti):

 • kopija osobne iskaznice,
 • original ili ovjerena kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a (obrazac PBA3).
 • Za strane fizičke osobe (nerezidenti):

 • kopija putovnice / pasoša ovjerena od strane ovlaštenog tijela.
 • Izjava o nepostojanju računa nad kojim je propisana mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima ovjerena od nadležnih organa.
 • Posebne usluge: