Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Da bi ste otvorili tekući račun potrebno je da donesete dokumenat kojim potvrđujete stalni prihod- uplatu na račun i identifikacioni dokumenat (lična karta, pasoš ili neki drugi dokument na osnovu kojeg možemo utvrditi Vaš identitet).
Posebne usluge: