Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Transakcioni račun je račun koji Banka otvara domaćim i stranim fizičkim licima za uplatu i isplatu sredstava, kao i za vršenje ostalih plaćanja u zemlji i inostranstvu
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Zahtjev za otvaranje računa fizičkog lica
  • Lična karta
  • Posebne usluge: