Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
1.75 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 1.75 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući račun Komercijalne banke omogućit će Vam da uspješno raspoređujete svoje finansije i rukovodite sa njima.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Lična karta ili drugi identifikacioni dokument na uvid
  • Potvrda o prebivalištu CIPS ili režijski račun ne stariji od 30 dana
  • Posebne usluge:
  • Raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa u svim ekspoziturama Banke
  • mjesečno izvršavanje trajnih naloga sa tekućih računa građana
  • odobravanje pozajmica u visini 1,5 lična dohodka
  • dobijanje platnih kartica
  • odobravanje gotovinskih, potrošačkih i stambenih kredita po povoljnim uslovima