Novac.ba | Homepage

Transakcioni račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Domaća fizička lica - rezidenti

  • Foto-kopija identifikacionog dokumenta (lična karta).
  • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa.
  • Strana fizička lica - nerezidenti

  • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
  • Fotokopija identifikacionog dokumenta – pasoša ovjeren od strane nadležne institucije iz zemlje prebivališta nerezidenta. Prihvata se ovjera nadležnih institucija u BiH (notar ili jedinice lokalne samouprave ili sud). Za građane – nerezidente sa mjestom prebivališta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore prihvata se ovjerena fotokopija lične karte umjesto pasoša.
  • Prevod identifikacionog dokumenta na jedan od službenih jezika BiH ovjeren i potpisan od strane ovlaštenih tumača. Za nerezidente sa mjestom prebivališta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore ne zahtjeva se prevod.
  • Izjava o politički eksponiranoj osobi (PEP)
  • Posebne usluge: