Novac.ba | Homepage

Transakcioni račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
1 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 1 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Transakcioni račun fizičkog lica je račun građana (domaćih i stranih fizičkih lica), koji Banka otvara u domaćoj valuti. Na transakcionom računu vlasnici računa vode novčana sredstva, kojima raspolažu i obavljaju platne transakcije.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: