Novac.ba | Homepage

Studentski paket

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge:
  • Besplatno korištenje SMS usluge za prva tri mjeseca
  • Mogućnost korištenja više bankarskih proizvoda i usluga u jednom paketu
  • Jednostavna procedura – jedan zahtjev za više proizvoda i usluga
  • Ušteda vremena
  • Stručna pomoć prilikom izbora paketa