Novac.ba | Homepage

Tekući račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Tekući račun je poslovni račun za obavljanje gotovinskih i bezgotovinskih uplata i isplata na osnovu raspoloživih sredstava na računu. Ključni odnos na kojem se zasniva većina proizvoda i usluga po tekućem računu je redovni priliv ( plata, penzija isl.).
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija: Tekući račun mogu imati sva punoljetna, pravno i poslovno sposobna lica, domaća fizička lica državljani BiH (rezidenti) i strana fizička lica (nerezidenti) koji imaju boravišnu i radnu vizu, te maloljetna lica koja imaju zakonskog zastupnika, odnosno zakonskog staratelja.
Posebne usluge: