Novac.ba | Homepage

Žiro račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
1 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 1 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
  • Rješenje o osnivanju pravnog lica
  • JIB ( jedinstveni identifikciaoni broj )
  • OP obrazac
  • Statistika
  • Kopija lične karte
  • Finansijski izvještaj
  • Posebne usluge: