Novac.ba | Homepage

Žiro račun

Tip računa:

Tekući račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
0 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Tekući račun
Mjesečno održavanje: 0 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu: Žiro račun je poslovni račun fizičkih osoba (honorarci, preduzetnici, stranci) čiji se prihodi u skladu sa zakonskim propisima moraju evidentirati preko žiro računa, u obliku uplate u gotovini ili doznakom sredstava od fizičkih ili pravnih osoba.
Dodatne usluge:
Potrebna dokumentacija:
Posebne usluge: