Novac.ba | Homepage

Plus paket

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
4.79 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 4.79 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
 • Tekući račun
 • Prekoračenje po tekućem raqčunu
 • Visa Electron + dodatna kartica
 • Visa Classic + dodatna kartica
 • Visa NET + dodatna kartica
 • SMS Servis
 • Mjesečni izvodi putem pošte ili e-mail
 • Trajni nalog
 • Set nebankarskih usluga
 • Potrebna dokumentacija:
  Posebne usluge: