Novac.ba | Homepage

Premium paket

Tip računa:

Paket račun
Naknada otvaranja:
0 KM
Mjes. održavanje:
7.99 KM
Maks. prekoračenje:
0 KM
Tip računa: Paket račun
Mjesečno održavanje: 7.99 KM
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
EKS na prekoračenje: %
NKS na prekoračenje: 0 %
Stalna primanja:
Dozvoljeno prekoračenje: 0 KM
Maksimalno prekoračenje: 0 KM
O računu:
Dodatne usluge:
 • Tekući račun
 • Prekoračenje
 • Visa Electron + dodatna kartica
 • Visa Classic + dodatna kartica
 • Visa NET + dodatna kartica
 • SMS Servis
 • Mjesečni izvodi putem pošte ili e-mail
 • Trajni nalog
 • Izvod po karticama
 • Elektronsko bankarstvo
 • Niža naknada za obradu kredita
 • Set nebankarskih usluga
 • Potrebna dokumentacija:
  Posebne usluge: